Index

NIJMEGEN BLOEIT!

Voor een duurzamere leefomgeving voor mensen, bijen, hommels en vlinders

Op dit moment worden er - in het kader van het programma Groen Verbindt - twee bloemenweides (ook wel idylles genoemd) in het Goffertpark, nabij de Bijenstal aangelegd. Groen Verbindt is een speciaal programma van de gemeente Nijmegen, waarbij de sociale betekenis en kracht van groen voorop staan. Groen Verbindt dient tot meer samenhang en uitwisseling te komen, met meer accent op ecologische kansen, met verbinding tussen professionele kennis in de stad en initiatieven in de wijken. 

Goffertpark

De twee nieuwe idylles beslaan samen zo’n 2.000 m2. Idylle 1 bestaat uit kleinere bloemenweides, zogenaamde kamers, met rondom een cirkel die diverse ‘ingangen’ biedt. Door het ontwerp van de bloemenweide wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. De kamers worden verschillend ingezaaid en in de kern staan insectenhotels. Idylle 2 is ingericht als een spiraal van bloemen. De 

 

  spiraal is ingezaaid met een speciaal zaadmengsel en ook hier staat in de kern  insectenhotels. Alleen geschikte gebiedseigen en vooral meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving en die geschikt zijn voor de situatie ter plekke. De Natuurtuin Goffert  gebruikt dezelfde zaden om de nieuwe boomgaard in te zaaien. 

 

Nijmegen mag zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Wist je dat we afhankelijk zijn van groene planten en bacteriën? Planten vormen - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem!  Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. Dat het niet goed gaat met veel soorten bijen, hommels, vlinders en vogels  weten we al een tijdje. Door de teruglopende biodiversiteit is er steeds minder voedsel, stuifmeel en nectar voor deze belangrijke dieren beschikbaar. Het omvormen van monotone grasweides naar duurzame en nectarrijke bloemenweides geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving.  Zie ook de website www.nlbloeit.nl.

Inheemse wilde bloemen  en biologische bloembollen 

 

Wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout hebben samen met de kinderen van de groepen 5 van NSV2 de idylles ingezaaid met een- en tweejarige bloemenzaden. Het gaat dan om soorten als klaproos, kamille, korenbloem, peen, honingklaver en grijskruid. Eind september worden de idylles ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora, onder andere wilde marjolein, veldsalie, beemdooievaarsbek, grote tijm, knoopkruid, koekoeksbloem, beemdkroon, weideklokjes, mottenkruid, gewone ossentong, prachtanjer, duizendblad, slangenkruid, zandblauwtje en wilde cichorei.

De nieuwe idylles zorgen voor veel voedsel in de maanden mei tot en met oktober. Ook worden door de leerlingen van de NSV2 in het najaar 10.000 biologische boerenkrokussen geplant. Leerlingen die helpen met het planten van de bloembollen krijgen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. De kinderen komen  via diverse educatieve activiteiten meer te weten over het belang van bloemen, bijen, hommels en vlinders. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden maart en april ook extra voedsel beschikbaar. Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.

Contact: Arjan Vernhout | arjan(at)v-consult.nl