Kleurrijk Goffert

NIJMEGEN BLOEIT!

Samen zijn wij Nijmegen European Green Capital 2018

Een kleurrijk Goffertpark voor flora, fauna en mensen

KLEURRIJK  GOFFERTPARK


Op dit moment worden er gewerkt aan een kleurrijk Goffertpark, met veel meer bloeiende planten en struiken. Erg belangrijk, want we zijn allemaal afhankelijk van groene planten en bacteriën, aangezien zij - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem vormen! Ze zijn dan ook een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. Door de teruglopende biodiversiteit is er steeds minder stuifmeel en nectar voor deze belangrijke dieren beschikbaar. De twee nieuwe bloemenweides brengen daar verandering in.

Door het ontwerp van de bloemenweide en de insectenhotels wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. Zestig kinderen van basisschool NSV2 hebben maar liefst 10.000 biologische boerenkrokussen geplant. In november 2016 is tijdens de Natuurwerkdag 250 m2 bloemenweide ingezaaid met hetzelfde zadenmengsel dat ook voor de bloemenweides in het Goffertpark is gebruikt. De educatieve natuurtuin Goffert was al prachtig en met de nieuwe bloemenweides is de tuin nog aantrekkelijker geworden voor al haar bezoekers.

Zie voor meer informatie en foto's ook www.nlbloeit.nl.

De gemeente Nijmegen heeft naast de nieuwe bloemenweide het initiatief genomen om nog eens 4.000 m2 van het Goffertpark om te vormen naar bloemrijke bosranden. Samen met kinderen van basisschool De Hazesprong en medewerkers van De Driestroom, Kinderboerderij De Goffert, NL Bloeit! zijn bijna 75.000 bloembollen met de hand geplant. Een hele leuke klus en met veel hulp is dat goed te doen! We kunnen dankzij alle hulp de komende jaren ieder voorjaar genieten van de bloeiende bollen (februari t/m mei). Dit is voor de bezoekers van het Goffertpark écht een kleurrijke aanwinst.

Er zijn diverse soorten bloembollen gebruikt: daslook, bosanemoon, gewone vogelmelk, sneeuwroem, vingerhelmbloem, boerenkrokus, bonte krokus, sneeuwklokje, hyacint (bos/wilde) en Oosterse sterhyacint. Deze soorten worden ook wel stinzenplanten genoemd. De bosranden met de nieuwe stinzenplanten zijn ook ingezaaid met wilde bloemenzaden van inheemse herkomst. Onder andere met knikkend nagelkruid,  gewone rolklaver, bos-vergeet-mij-nietje, oranje havikskruid, wilde marjolein, gewone margriet, avondkoekoeksbloem, bosandoorn, gewone ereprijs en vogelwikke.

Deze wilde bloemen zijn heel goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Vlinders en bijen zijn dol op de nectar en stuifmeel, maar wij mensen kunnen natuurlijk ook heel veel genieten van de wilde bloemen. De bosranden worden nu ecologisch beheerd. Wel zo duurzaam voor flora, fauna en mensen.  Zie voor meer informatie en foto's ook www.nlbloeit.nl.

KINDERBOERDERIJ DE GOFFERT


Op 14 maart - Boomfeestdag - gaan medewerkers van Kinderboerderij de Goffert met ondersteuning van vrijwilligers van de Educatieve Natuurtuin Goffert en een groep kinderen van basisschool De Hazesprong zo'n 125 bomen en struiken planten. Dit gebeurt naast de ganzenvijver van de Kinderboerderij. Door het planten van bomen en struiken ontstaat er meer groen op verschillende niveaus (lagen). Door veel vruchtdragende soorten te gebruiken wordt het Goffertpark verrijkt met bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten en noten. Het gaat dan om de soorten zoals de wilde peer, wilde kers, wilde appel, lijsterbes, een- en tweestijlige meidoorn, wilde mispel, gewone vlier, Gelderse roos, hazelaar en diverse soorte wilde rozen. Zo helpen we de insecten en vogels en uiteraard kunnen de duizenden bezoekers van de Kinderboerderij ook  genieten van onder andere de bloesem.

Voorbereidingen nieuw bos Kinderboerderij Goffert

Nijmegenbloeit.nl is een initiatief van NL Bloeit!